zaterdag 15 februari 2014

MisleidingSommige fokkers misbruiken het logo van de Federatie om een officieel tintje te geven aan het zogenaamde "afstammingsbewijs" van hun fok. Dit is MISLEIDING!
De Federatie heeft NIETS met stambomen of afstammingsbewijzen te maken.
Alleen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is gerechtigd tot het uitgeven van FCI stambomen voor rashonden in Nederland.

zaterdag 20 april 2013

Zelfgemaakte stambomen

Vandaag ontvingen wij dit bericht:
Onlangs heb ik een rashond aangeschaft en vandaag kreeg ik de stamboom thuisgestuurd. De stamboom lijkt erg op een zelf uitgeprint en geseald papier en ik wilde aan u vragen of de federatie van rasverenigingen standaard formulieren heeft hiervoor.
Zo staat er geen enkele stempel op van de raad van beheer, wat ik bij mijn vorige hond wel had, maar wel een logo van jullie. Ook zie ik geen nhsb nummer van mijn hond maar een U.nr
Kan ik deze registratie ergens nakijken of is hier geen “databank” van zoals bij de raad van beheer?
Blijkbaar is er iemand die het logo en de naam van de Federatie gebruikt voor zelfgemaakte stambomen.
Voor de duidelijkheid de Federatie van Rasverenigingen geeft GEEN STAMBOMEN uit!
Alleen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is gerechtigd tot het uitgeven van FCI stambomen voor rashonden in Nederland.

woensdag 27 januari 2010

Routing aanvraag erkenning

Routing voor aanvraag van erkenning van het lidmaatschap van de Raad van Beheer. Hieronder staat wat men moet doen als de vereniging aan het vereiste aantal leden voldoet:
1 Aangetekende brief waarin men de erkenning aanvraagt met de volgende bijlagen:
2 Statuten en HH reglement in tweevoud (statuten moeten voldoen aan eisen van de Raad zie hieronder)
3 de notulen van de Algemene Ledenvergadering waarin is besloten tot aanvraag van erkenning getekend door de voorzitter en secretaris van de vereniging (als de Statuten nog niet aan de voorwaarden voldoen is het ook mogelijk om de aanvraag tot wijziging in te dienen)
5 opgave samenstelling van het bestuur
6 recente ledenlijst
7 het rasspecifiek fokreglement en de notulen van de ledenvergadering waarin dit reglement is vastgesteld

Bij de aanvraag voor lidmaatschap wordt door de Raad van Beheer de volgende procedure gehanteerd.
- Aanvraag komt binnen bij bureau en wordt globaal op volledigheid gecontroleerd
- Bureau verstuurt ontvangstbevestiging, inclusief eventuele vermelding van ontbrekende stukken
- Bestuur behandelt volledige aanvraag bij eerstvolgende bestuursvergadering
- Bestuur neemt in eerste instantie slechts een principebesluit, want op grond van artikel 8 HR moeten de belanghebbenden ook nog gehoord worden. Belanghebbenden worden slechts gehoord als het bestuur voornemens is de aanvraag te honoreren (anders heeft dat geen zin). Hierover ontvangt de aanvrager bericht.
- Als bestuur in principe akkoord is met de aanvraag, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken. Dat moet binnen vier weken.
- Hierna vindt weer een bestuursvergadering plaats. Eventuele bezwaren van belanghebbenden worden behandeld. Vervolgens wordt het definitieve besluit genomen.
Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de aanvrager een toetredingsovereenkomst.

De duur van de procedure hangt van een aantal facturen af. Onder meer is van belang hoe lang de periode is tussen aanvraag en bestuursvergadering, maar ook of de aanvraag volledig is.
In ieder geval is duidelijk dat de procedure niet binnen een paar weken is afgerond, maar meestal 2 à 3 maanden in beslag neemt.